Arkitektur og historie i Oslo:
Bogstadveien 41-43

Disse to leiegårdene ble oppført for byggmester Gunder Andersen fra Rakkestad i årene 1893-94, etter tegninger utført av den svenske arkitekt Carl Aaman. Ved århundreskiftet bodde byggmester Andersen i Bogstadveien 47, en gård nyoppført for ham etter arkitekt Frithjof Aslesens tegninger. Andersen hadde i mellomtiden solgt nr. 41-43.

Nr. 41 var ved århundreskiftet eiet av fanejunker Ole Hansen Brurberg fra Lier, som selv var blant gårdens beboere. Blant hans leieboere ved århundreskiftet var overrettsakfører Lars Abrahamsen, ingeniør og overlærer ved Kristiania tekniske Elementærskole Wilhelm Martin Grundt og fuldmægtig i sundhedscommisjonen Carl Morgenstierne.

Henimot århundreskiftet var nr. 43 kommet i kjøbmand Andreas Hansens eie. Han var fra Drammen, og hadde på denne tiden oppgitt sin handelsvirksomhet til fordel for å være gårdeier, og han bodde også her i gården. Blant hans leieboere var lærerinde ved privat middelskole Augusta Berg, theologisk kandidat Valborg Lerche, baneingeniør ved norsk hovedjernbane Olaf Soelberg og trelasthandler Hans Tandberg.

Bygningen har for 1890-tallet å være beskjedne tre etasjer, der sokkeletasjen i begge bygninger er betydelig forenklet på 1900-tallet. Gårdene er samkomponert, men med forskjellig gesimshøyde og et stiluttrykk preget av nyrenessanse. De har hvert sitt kuppelprydede hjørnetårn, og en fasadekomposisjon preget av rommenes plan, som her gir ujevne vindusakser. Vinduene er flankert av små pilastre.

Loftene er delvis oppbygget på 1900-tallet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Til arc!s hovedside med navigasjon

Bygningene sett fra Sorgenfrigaten

Tårnoppbygg i nr. 41

Detalj av smijernsarbeiderGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!