Arkitektur og historie i Oslo:
Bogstadveien 50

Denne leiegården ble i likhet med nabogården, Bogstadveien 48, oppført i 1893 for J. N. Kirkeby etter tegninger utført av arkitekt Olaf Boye. Husene ble oppført på parseller av konsul Louis Samsons store eiendom i Majorstuveien 27b. Blant beboerne her ved århundreskiftet (1900) var industriforretningsdrivende Elida Eriksen, kobberstikker og tegner Axel Severin Gran, assistent ved Kristiania tvangsarbeidsanstalt Emil Ritter og kul- og koksagent James Frithjof Schouverøe. Ialt bodde det ved folketellingen år 1900 64 mennekser i gården.

Huset er en stor hjørnebygning med brukket hjørne og hovedfasade mot Sorgenfrigaten. Hovedfasaden har en symmetrisk komposisjon, med et lite avvik i de parstilte vindusaksene. Kortsiden har en mer uordnet vindusplassering. Den tunge, kvaderpussede førsteetasjen danner sokkel for de tre øvrige etasjene, der annen og tredje etasje er sammenkomponert. Huset har et enkelt nyrenessansepreg, og er opprinnelig temmelig lik nr. 48. Sistnevnte gård er imidlertid mindre intakt i fasadeutsmykningen.

Fra 1915 var rasebiolog Jon Alfred Mjøen eier av gården. Her etablerte han Majorstuen apotek.

Kilder:
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Kavringen nr. 45, 2007
Hvem er hvem, 1934Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Arkitekt Olaf Boye på Majorstuen

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2005/2007 arc!