Arkitektur og historie i Oslo:
Øye-gården, Bogstadveien 52

Gesims under tårnhjelm.

[tilbake]


© 2003 arc!