Arkitektur og historie i Oslo:
Øye-gården, Bogstadveien 52

Denne leiegården ble oppført i 1896 for arkitekt Georges Heinecke, etter hans egne tegninger. Heinecke var eier av bygningen i flere år. Gården ligger på hjørnet av Bogstadveien og Sorgenfrigaten, og har en monumentalt komponert, symmetrisk fasade mot sistnevnte gate, med flanker med åpne verandanisjer som avsluttes vertikalt av markante tårnhetter. Midtpartiet markeres også med store verandanisjer. Den skrå vinkelen mot Bogstadveien gir utslag i en vinklet vegg som en videreføring av et rettvinklet hjørne. Venstre flanke avsluttes med et sterkt tilbaketrukket bygningsledd. Det ble bygget på denne måten for ikke å sperre for den frittliggende bygningen som sto på nabotomten tidligere.

Øye-gården er utført i upusset gul tegl, med ornamental artikulasjon i puss og stukk, i skjæringspunktet mellom nyrenessanse og nybarokk. Første etasje er remodellert på 1900-tallet, og er gitt en noe skjemmende utførelse.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Georges Heinecke

Til arc!s hovedside med navigasjon

Venstre halvdel av gården

Gesims under tårnhjelmGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!