Arkitektur og historie i Oslo:
Bogstadveien 56

Denne leiegården ble i likhet med nabogården, Bogstadveien 54, oppført i 1897-98 for den svenske bakermester August Andersen etter tegninger utført av arkitekt Eduard Carlén.

Husene ble oppført på parseller av konsul Louis Samsons store eiendom i Majorstuveien 27b. Blant beboerne her ved århundreskiftet (1900) var farvehandler Petter Lorentz Lund, ingeniør ved Rigstelegrafen Oluf Emil Pedersen og kjøpmann i kolonial- og fedevarer Albert Schjønsby. Ialt bodde det ved folketellingen år 1900 35 mennekser i gården.

Huset er en stor hjørnebygning med brukket hjørne med balkonger og hovedfasade mot Neuberggaten. Hovedfasaden har en asymmetrisk komposisjon, hovedvekt på aksen som dannes av inngangsparti og balkonger. Førsteetasjen danner sokkel for de tre øvrige etasjene, der annen og tredje etasje er sammenkomponert. Huset har et enkelt nyrenessansepreg. I nr. 54 er fasadedekoren hugget av, og i begge gårdene er første etasje betydelig ombygget.

Kilder:
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Eduard Carlén

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av vinduerGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!