Arkitektur og historie i Oslo:
Bogstadveien 58

Den første byggesaken på denne parsellen av Neuberggaten 28 var en byggemelding av en leiegård ved arkitekt Fin Horn for Tønnesen & Nilsen. Prosjektet ble imidlertid overtatt av arkitekt Georges Heinecke, og det var han som utformet bygningen som ble oppført i årene 1896-97. Kort etter ferdigstillelsen sto byggmester Elias Martinussen Nupen som eier av gården. Nupen fikk også oppført Valkyriegaten 7.

Blant gårdens leieboere ved århundreskiftet var vinhandelsagent Thorvald Heyerdahl Stoltenberg, lærerinne ved Lindern abnormskole Helga Sverdrup og høyesterettsadvokat Johan Fredrik Voss.

Gården er bygget i pusset tegl, der sokkelen er kvaderpusset, mens fasaden forøvrig har plane veggflater brutt opp med enkle vindusomramminger og horisontale bånd. Gården er utført i en enkel nyrenessansestil, der det brutte hjørnet bekrones av en livlig smijernsdekor som tilkjennegir byggeåret. Arkitekten benyttet tilsvarende grep på Nullmeyergården i Grønlandsleiret 19 (1896-97).

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Georges Heinecke

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fra hjørnet i fjerde etasje

Smijernsdekor over gesimsenGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!