Arkitektur og historie i Oslo:
Brageveien 1

Denne leiegården ble oppført i 1898-99 på en parsell av Ullevålsveien 77b for byggmester Hans Petter Olsen etter tegninger av arkitekt Frithjof Aslesen. Murmester Ludvig Pfützenreuter var ansvarshavende ved byggingen. H. P. Olsen eiet også nabotomten (nr. 3), men denne ble ikke bebygget.

Byggmester Olsen bodde selv i gården med sin familie, og blant hans leieboere ved århundreskiftet var Finn Torgersen, assisterende ved mandtalsoptagning hos Ligningskommissionen, agent Arne Norsted, med finere kaffe- og kolonialhandel og Øistein og Henriette Austjord, lærere ved Lindern offentlige aandssvages skole for gutter.

Huset er oppført i pusset tegl, i en enkel nyrenessansestil. Fasadekomposisjonen er uregelmessig, med ulike avstander mellom vindusaksene. Første etasje her enkel kvaderpuss, og skiller seg ut som en tung sokkel. Gården ligger mot hjørnet av Ullevålsveien.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!