Arkitektur og historie i Oslo:
Briskebyveien 26

Denne leiegården ble oppført i 1897 for murer Emil Krog fra Østfold, etter tegninger av arkitekt Karl Høie. Krog utførte selv endel leiegårder i årene 1896-98, men overlot altså til Høie å utforme sin egen. Blant leieborne her i år 1900 var kassefabrikant Christian Hansen, bestyrer af Joh. P. Paulsens Filial Amund Holen og skredder Bernt Kvarme.

Hovedbygningen og bakbygningen er bygget sammen langs tomtens ene langside. Begge bygninger er oppført i tegl. Gatefasaden er utført i en overgangsform mellom nyrenessanse og nybarokk, med en sterk betoning av det vertikale preg. Gårdens opprinnelige forretningfasade med grovhuggen granitt er bevart, og de asymmetrisk plasserte vindusakser understreker vertikaliteten. Fasaden er tredelt i høyden, der de nedre to deler har et enkelt, tungt preg, mens de øvre to etasjer er bundet sammen og har kraftig artikulert ornamentikk.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Karl Høie

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av veggparti

Detalj av brystningsfelt

Detalj av gesimsGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!