Arkitekter:
Karl Henrik Høie (1868-1939)

Karl Høie etablerte selvstendig arkitektpraksis i Kristiania i 1894, og utformet de første årene leiegårder på østkanten. Blant hans tidlige arbeider er Fredensborgveien 17 (1894), Markveien 38 (1894), Sverdrups gate 14 og 16 (1896) og Conradis gate 8 (1897). Høie oppførte dessuten det store leiegårdskomplekset i Bernt Ankers gate 2 (1896), Ebbells gate 2 og 4 (1897) og Storgaten 37 (1898). Alle gårdene ble utført i nyrenessanse/nybarokk, med fasader i upusset og pusset gul tegl. Bygningene ble oppført etter Høies tegninger; den sistnevnte sammen med arkitekt Olaf Boye. Henimot århundreskiftet utførte Høie også luksuriøse leiegårder på vestkanten, som Elisenbergveien 9 og 11 (1897) og Tostrups gate 24 (1898).

Etter krakket i 1899 var Høie blant de arkitekter som fremdeles utførte mange oppdrag. I det første tiåret etter århundreskiftet utformet han en rekke leiegårdsvillaer og villaer på vestkanten, som Lyder Sagens gate 22 (1901, nybarokk/jugend - en tid Bjørknes privatskole), Kirkeveien 7 (1902, nybarokk/jugend), Nordraaks gate 24 og 26 (1902), Nordraaks gate 12 og 14 (1903),Thomas Heftyes gate 14 (1903) og 22 (1904) og Gyldenløves gate 44 (1903), 46 (1904), 48 (1905) og 51 (1907). Mange av disse har beslektet utseende, med senhistoristiske nybarokke former stedvis kombinert med elementer fra jugendstil.

Av Høies arbeider fra 1910 og senere - vesentlig villaer i tre - nevnes Madserud allé 2, 4, 6 og 24 (1910), våningshus og uthus på Munkerud gård (1911), Aschehougs vei 6 (1914), Brannfjellveien 110 (1916), Starveien 4 (1922) og Holmenkollveien 120 (1924).

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Norske arkitekter

Emil Krog

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Bernt Ankers gate 2

Bernt Ankers gate 4

Briskebyveien 26

Camilla Colletts vei 9

Eckersbergs gate 16

Gyldenløves gate 51

Hagegaten 39

Jens Bjelkes gate 78

Kjølberggaten 24

Hjortlandgården, Markveien 59

Nordraaks gate 12

Tidemands gate 6

Hotel Augustin, Tollbodgaten 24

Tostrups gate 24

Wilses gate 10Geir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!