Arkitektur og historie i Oslo:
Camilla Colletts vei 6

Denne leiegården ble oppført på en parsell av Skovveien 49 og Riddervolds gate 25 i 1894 for byggmester Ole Olsen, etter tegninger av arkitekt Carl Michalsen. Henimot århundreskiftet var gården kommet i Karen Nilsens eie, og blant beboerne i år 1900 var gårdeier Karen Nilsen, revisor i livsforsikringsselskapet Idun, tidligere norsk-svensk konsul og dansk generalkonsul Conrad Clauson, kontorist i Christiania Seildugsfabrik og bogholder i Elektroteknisk tidsskrift Johanne Horn og ekstraskriver i Revisjonsdepartementet Gabriel Hofgaard.

Gården er utført i nyrenessansestil, med en tung, kvaderpusset første etasje. Tredje og fjerde har vesentlig gatefasade i lys rødgul tegl, med detaljer i puss og stukk. Annen etasje danner et bindeledd mellom øvre og nedre del, og har dels pussede striper, dels upusset tegl. Komposisjonen er symmetrisk, med vekt på sideakser som understrekes av lette smijernsprydede balkonger.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksregister
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Carl Michalsen

Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!