Arkitektur og historie i Oslo:
Camilla Colletts vei 8

Denne leiegården ble oppført i 1896 på parseller av Skovveien 49 og Riddervolds gate 23 for byggmester Ole Olsen etter tegninger av arkitekt Olaf Boye. Gården var ved århundreskiftet eiet av en Wilhelmsen sammen med Fredrik Gjertsen, Cand. Mag., lærer og medeier i Frogner høiere almenskole. Blant leieboerne i år 1900 var overrettssakfører Wilhelm Nicolaysen, grosserer og visekonsul Tønnes Fredrik Andorsen, hoffjegermester og forhenværende fabrikkeier Otto Gjerdrum og Christian Kierulf, kommunelege i Vestre Aker.

Gården er bygget i tegl, med fasader i upusset rødgul tegl, og kraftig ornamentikk i puss og stukk, i nybarokk stil. Gatedasaden er symmetrisk komponert. Balkongene ble utskiftet i 1987.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksregister
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Olaf Boye

Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av ornamentikk

Husets inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!