Arkitektur og historie i Oslo:
Colletts gate 31

Denne lille, frittliggende leiegården ble oppført i 1897 for murmester Adolf Kristiansen fra Kristiania. Arkitekt var Frithjof Aslesen, som også utformet syv andre bygninger i nærheten for den samme murmester Kristiansen, inkludert den temmelig like naboen, Colletts gate 33. Aslesen samarbeidet ved flere av disse prosjektene med arkitekt Carl Konopka, som sannsynlivis bidro mindre til utformingen. Kristiansen bodde i 1900 i sin egen leiegård i Sofies gate 67, utformet av Aslesen og Konopka.

Bygningen er holdt i en enkel nyrenessansestil med mansardtak og en diskret markert siderisalitt med balkong i en ellers symmetrisk komposisjon.

Huset ble snart solgt til bankdirektør Karl Bomhoff fra Larvik, som selv bodde i én av de tre leilighetene her. Blant hans leieboere var Edvard Molstad, grunnleggeren av konfeksjonsforretningen Molstad & Co. og forhenværende sorenskriver Ingvald Falch.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1899
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Carl Konopka

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!