Arkitektur og historie i Oslo:
Colletts gate 33

Denne lille, frittliggende leiegården ble oppført i 1898 for murmester Adolf Kristiansen fra Kristiania. Arkitekt var Frithjof Aslesen, som også utformet syv andre bygninger i nærheten for den samme murmester Kristiansen, inkludert den temmelig like naboen, Colletts gate 31. Aslesen samarbeidet ved flere av disse prosjektene med arkitekt Carl Konopka, som sannsynlivis bidro mindre til utformingen. Kristiansen bodde i 1900 i sin egen leiegård i Sofies gate 67, utformet av Aslesen og Konopka.

Bygningen er holdt i en enkel nyrenessansestil med mansardtak og har ellers en litt uryddig komposisjon, der arkoppbyggene følger andre akser enn fasadens hovedlinjer.

Huset ble snart solgt til Valborg Falkenberg Maarud fra Halden, som selv hadde sin bolig i Inkognitogaten 4. Hun leiet ut boligene i Colletts gate til to husstander, tilhørende Apoteker Anton Hesselberg, sogneprest David Vogt og deres familier og tjenestefolk.

Første etasje har det lenge huset serveringssteder. Etter årtusenskiftet har Peters Matsal vært å finne her.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Carl Konopka

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!