Arkitektur og historie i Oslo:
Daas gate 7

Denne enkle hjørnegården ble bygget i 1888 etter tegninger av arkitekt Balthazar Lange, som også tegnet Uranienborg kirke like i nærheten. Bygningen ble oppført for en J. Simensen, som snart solgte gården. På 1890-tallet var bygningen eiet av Lorentz Johanes Fredrik Werenskiold fra Onsøy, som selv var en av husets beboere. Senere ble leiegården et aksjeselskap.

Bygningen er oppført i rød tegl som for det meste er upusset, over tre etasjer, med sokkel, vindusomramminger og gesimser i puss med beskjeden detaljering. Det brukne hjørnet markeres av et hengende karnapp. Stiluttrykket er nøktern nyrenessanse.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899
Oslo skattetakstmatrikkel, 1936
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Balthazar LangeGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!