Arkitektur og historie i Oslo:
Fagerborggaten 11

Denne frittliggende leiegården ble oppført i 1891 for eiendomsspekulant og byggmester M. Larsen, som også sto bak oppførelsen av en rekke mindre leiegårder på Majorstuen. Arkitekt for Fagerborggaten 11 var Anselm Liljeström. Henimot århundreskiftet var en H. Falsen blitt gårdens eier. Gården ble bygget med tre leiligheter; én i hver etasje, og i 1900 ble de tre husstander forsørget av professor Olaf Broch, Handelsbankens kasserer Johans Christian Fuglesang og tannlege Per Wang-Norderud.

Gården er utført i pusset tegl, med nyrenessanse som stiluttrykk. Bygningsformen er sammensatt, ettersom bygningen er formet etter den skjeve tomten, og dessuten har brutt hjørne og et forhøyet karnapp i tre fulle etasjer. Gården forøvrig er bygget over to og en halv etasje, der vinduene i øverste etasje bryter gjennom gesimsen. Fasadens relieff er beskjedent i den tunge underetasjen, og kraftig i toppetasjen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Anselm Liljeström

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fondmotiv for Vibes gate

Vinduer og gesims

Detalj av vinduGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!