Arkitektur og historie i Oslo:
Gabels gate 1

Denne leiegården ble oppført i 1901 for enkefru Trøan etter tegninger utført av arkitekt Frithjof Aslesen. Tomten tilhørte før århundreskiftet Emil Christoffersen, den mest aktive byggherren på Skillebekk. Gården er utført i pusset tegl med veggflater i upusset gul tegl. Første etasje danner en enkel sokkel, med striper i pusset og upusset tegl. De tre øvrige etasjer bindes sammen av markante vertikale vindusakser med felles stikkbuet innfatning. Gården har balkonger på det brukne hjørnet og på fasaden mot Svoldergaten. Et polygonalt karnapp danner blikkfang mot Gabels gate. Bygningen er svært lik nabogården, Niels Juels gate 2, som arkitekt Aslesen også tegnet for enkefru Trøan. Aslesen tegnet forøvrig alle kvartalets fire bygninger.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av brystningsfeltGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!