Arkitektur og historie i Oslo:
Gabels gate 10

Denne leiegården ble oppført i 1890-92 på adressen Drammensveien 64b ved arkitekt Henry Bucher. Bucher oppførte også de store nabogården i Drammensveien 64-66 for egen regning, men i Gabels gate 10 var et konsortium med arkitekt Julius Foseid i spissen involvert.

Mot slutten av 1890-årene var gården kommet i grossererfruen Nora Niewøhners eie. Hun bodde selv i Bygdøy allé 58b ved århundreskiftet. Gården ble bygget med én leilighet per etasje, og blant beboerne her i år 1900 var rentenist og ikkepraktiserende lege Ulrik Bugge, rentenist og enkefrue Kaja Marie Lindegaard, agent Oscar Steen og fotograf Severin Worm Petersen. Sistnevnte var en av Kristianias mest benyttede fotografer. Han var en elev av den danskfødte fotograf Johannes Lindegaard, som var gift med den ovennevnte Kaja Marie.

Leiegården er bygget i pusset tegl, over fire etasjer. Første etasje danner en enkel, kvaderpusset sokkel, og annen og tredje etasje bindes sammen med enkle renessanseformer, med pilastre og gavloverdekninger. Fjerde etasje har rundbuede vinduer. Fasaden danner med unntaket av portrommet en symmetrisk komposisjon om et polygonalt karnapp. Karnappet går over de tre nederste etasjer, og danner en altan for fjerde etasje.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
http://www.museumsnett.no/ntm/no/samlingene/wp/forside.htm Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Henry Bucher

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!