Arkitektur og historie i Oslo:
"Laugsgården", Gabels gate 5

Denne leiegården ble byggemeldt i 1894 på en parsell av Drammensveien 70b, og oppført for murmester Axel Olsen ved den svenske arkitekt Carl Aaman. Gårdeier ved århundreskiftet var enkefru Hagemann, og blant hennes leieboere dengang var handelsforretningsinnehaversken Caroline Amundsen, den russiske visekonsul i Tromsø Conrad Holmboe og fabrikkingeniør Ole Mustad.

Bygningen har et eiendommelig ytre. Dens mest oppsiktsvekkende kjennetegn er den utstrakte bruken av arkitektenes laugssymbol, som kan forveksles med frimurernes symbol. Gården er utført i en kraftig artikulert nyrenessanse, med asymmetrisk komponerte fasader, brutt hjørne og et polygonalt karnapp mot Gabels gate.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fra det brukne hjørnet

Detalj av overdekning med symbolGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!