Arkitektur og historie i Oslo:
Metodistgården, Grønlandsleiret 53

Denne leiegården ble oppført i 1895 for Kristiania 2. Methodistmenighet Elim, etter tegninger utført av den tyske arkitekt Rudolf Haeselich. Haeselich tegnet også nabohuset, den lille kirkebygningen Elim, bygget samtidig for den samme menigheten.

Foruten kirketjener Otto Christian Christoffersen var det lite kirkelig virksomhet å spore blant leieboerne i nabogården i år 1900. Ettersom menigheten var fritatt for skatt var det nok svært gunstig å knytte en leiegård til kirken. Blant de øvrige leieboerne var jordmor Annette Torgersen, kolonialkjøpmann Jørgen Wincent Larsen, sjokoladearbeiderske Martha Syvertsen og skuespiller Anton Thoresen.

Gården har en enkelt utformet sokkeletasje, med enkle, kraftige pilastre mellom vinduene. Annen etasje har mye ornamentikk, mens de to etasjene over er noe enklere. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Rudolf Haeselich

Metodistkirken Elim

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av vinduGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!