Arkitektur og historie i Oslo:
Grønlandsleiret 8

Denne lille bygården ble oppført i 1881 for slakter Fredrik Hansen fra Fredrikshald etter tegninger av arkitekt N. S. D. Eckhoff. Også faren og broren, begge ved navn Hans Petter Hansen, var slaktere i Grønlandsleiret, mens en yngre bror Carl var sigarmaker. Deres eldre søster Martine overtok Grønlandsleiret 8 iløpet av 1890-årene, og både hun og broren Carl var blant gårdens beboere ved århundreskiftet. Slakter Søren Smedsrud i firmaet Smedsrud & Co og kveghandler Sigvart Thorkildsen var blant Martine Hansens leieboere.

Gården har en svært beskjeden størrelse og har en kraftig artikulert fasade i nyrenessansestil, med en symmetrisk komposisjon. Det later til at de udekorerte veggflatene har vært upusset tidligere. Midtpartiet er tydelig markert som en risalitt, med pilastre i annen og tredje etasje.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

N. S. D. Eckhoff

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!