Arkitektur og historie i Oslo:
Gyldenløves gate 47

Denne frittliggende villaleiegården ble oppført i 1891 på en tomt utskilt fra Kirkeveien 19b for eiendomsspekulanten Martin Olsen, etter tegninger av arkitekt Carl Michalsen. Martin Olsen fikk utbygget flere eiendommer i Gyldenløves gate i årene omkring 1890, og beholdt denne eiendommen i omtrent et tiår. Blant de senere eiere var Dr. Nils Wangensteen, sønn av landskapsmaler Amaldus Nielsen.

Huset har en asymmetrisk komponert hovedfasade med et buet gavloppbygg mot gatehjørnet. Midtpartiet dannes av et markant verandaparti over to etasjer. Huset er utført i nyrenessanse, med fasader i rød tegl og artikulering i puss og stukk.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksregister
Kristiania byes Matrikul 1892
Kristiania byes Matrikul 1899
Oslo Skattetakstmatrikkel 1936
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Michalsen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj med inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!