Arkitektur og historie i Oslo:
Børneasylet, Helgesens gate 64

Denne frittliggende bygningen ble oppført som Børneasyl i 1907 etter tegninger utført av arkitekt Halfdan Berle. Bygningen er oppført i rød tegl, med pussede veggflater i annen etasje. Kortsiden vender mot gaten, og danner hovedfasaden. Denne er symmetrisk komponert, og har rundbuede blindvinduer i annen etasje. Første etasje er underordnet i komposisjonen. På mønet er oppført et lite spir. Bygningen minner om et lite kirkebygg, ikke ulikt det arkitekt Berle tegnet i Herslebs gate 43 (1906). Børneasylet er utført i en enkel nyromansk stil.

I forbindelse med at huset ble overtatt av Sofienberg menighet er loftet blitt utbygget til kontorlokaler.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000Arkitektur og historie i Oslo

Halfdan Berle

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fra husets gavlparti

Detalj av hjulkorsGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!