Arkitektur og historie i Oslo:
Holtegaten 22

Denne villalignende leiegården ble oppført på en parsell av Uranienborgveien 23b i 1882 for pianofabrikant Johannes Thoresen fra Spydeberg ved arkitekt Harald Olsen. Thoresen var en ivrig eiendomsspekulant på Holteløkken omkring 1880, og fikk reist fem bygninger her. I 1890-årene var August Hjertum fra Spydeberg eier av gården. Hjertum var nevø av pianofabrikanten.

Bygningen er utformet som en to og en halv etasjes villabygning, med en symmetrisk komponert hovedfasade, der midtpartiet dannes av en forhøyet midtrisalitt med fronton. Pilastre går igjen i komposisjonen, men er mest artikulert i tredje etasje. Bygningen er oppført i pusset tegl, og er holdt i en enkel nyrenessansestil.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Byminner nr. 2, 1966
Kristiania byes Matrikul 1892
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Harald Olsen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fra midtpartiet

Detalj av kapitélerGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!