Arkitekter:
Harald Olsen (1851-1910)

Harald Olsen var elev ved arkitekt Wilhelm von Hannos private tegneskole i årene1869-1872, før han hadde praksis ved Myrens Verksteds tegnekontor en kort periode. I årene 1873-75 studerte han ved Berlins Bauakademie. Parallelt med studiene arbeidet han ved arkitekt Schwatlos kontor, der han ble tildelt flere selvstendige oppgaver. Han oppholdt seg i Italia 1875-76 for studier av renessansearkitekturen, før han vendte hjem til Kristiania. Olsen foretok også fire studiereiser til Paris.

Omkring 1878 etablerte Harald Olsen selvstendig arkitektpraksis i Kristiania. Blant hans tidligste arbeider er de to leiegårdene Eilert Sunds gate 40 (revet) og 42, begge oppført i en enkel nyrenessanse i 1879, og villaen i Nordliveien 4 (1879) preget av samme stilart. Inspirasjonen fra renessansearkitekturen preget også Harald Olsens arbeider utover 1880-tallet. I 1880 utformet han en ny fasade til Dronningens gate 12, han tegnet villaen i Briskebyveien 82 (1881, revet), guttehjemmet i Geitmyrsveien 35 (1881), Hegdehaugsveien 29 (1884, senere påbygget ved H. Olsen), Prinsens gate 12 (1887, nybarokk/nyrenessanse) og de fem villaene Biermanns gate 6 (1888, enkel nyrenessanse med upusset teglsten som artikulerende element), Colletts gate 37 (1888, trevilla), Sandakerveien 52 (1889, monumental, asymmetrisk nyrenessanse), hovedbygningen på Høvik glassverk (1890, svært beslektet med den foregående) og Franzebråten på Lysaker (1890, trevilla). Fra 1884 var Harald Olsen overlærer i håndverksklassen ved Tegneskolen.

På 1890-tallet ble Harald Olsens arbeider også noe påvirket av nybarokk og etterhvert jugendstil. Av hans første arbeider dette tiåret var Eldorado Varieté-Theater, Torggaten 9 (1890-91). Han utformet en enkel villa i Geitmyrsveien 33b (1892), den markante Glitnegården i Drammensveien 4 (1894, påbygget ved arkitekt Erling Nielsen i 1912), Vahl Gymnas, Herslebs gate 26 (1895, upusset rød tegl), den praktfulle villa Rolighed, Professor Dahls gate 32 (1895-98, asymmetrisk nyrenessanse), Kirkegaten 17 (1897, forretningsgård i nybarokk stil med hovedfasade i Bolær-granitt), det omfattende smedjeverkstedet ved Thunes Mekaniske verksted (1898), det morsomme Gamlebyen Menighetshus (1898-1902) og ikke minst Glasmagasinets nye hovedbygning (Stortorvet 10, 1899). Harald Olsen utførte mindre arbeider for Glasmagasinet like siden 1880. Den monumentale hovedbygningen er utført i nyrenessanse med granittforblendede fasader i de nederste etasjene. Han fikk selv kontor i bygningens øverste etasje. Olsen tegnet også flere sportsstuer og jakthytter.

Etter århundreskiftet avtok Harald Olsens virksomhet, men han utførte likevel flere viktige arbeider i denne perioden. Blant de mindre er villaen Birkelid på Høvik (1900) og den udaterte Ås gård i Hakadal. Grefsen hovedgård (1900) er et mektig stykke villaarkitektur, mens Dittenkomplekset (Akersgaten 55, 1904, revet) representerte en nøktern stil, med preg av jugend, barokk og klassisisme. Hans siste større arbeid var Folkets hus (Youngs gate 13, 1907, revet).

Ved siden av sitt virke som arkitekt utførte Harald Olsen i årene 1880-1891 modelltegninger til krystall- og hvitglassarbeider for Glasmagasinet. Han designet også gjenstander for Hadeland Glassverk og David Andersen, og samarbeidet ved flere anledninger med Gustav Gaudernack. Harald Olsen var også den viktigste representanten for art nouveau i norsk møbelkunst, og han utformet dessuten flere kjoler.

Kilder:
Byminner nr. 2, 1984
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Plan- og Bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
Tegningssamling over nedrevne bygninger, Oslo byarkiv
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Biermanns gate 6

Børnehjemmet for gutter, Geitmyrsveien 35

Holtegaten 22

Kirkegaten 17

Nordliveien 4

Rolighed, Professor Dahls gate 32

Sandakerveien 52

Tollbodgaten 3

Youngs gate 13, Folkets Hus I

Tilbygg til Inkognitogaten 14

Ombygging av Pilestredet 1Geir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!