Arkitektur og historie i Oslo:
Huitfeldts gate 33

Denne leiegården ble oppført i 1890 for skreddermester A. Johannesen etter tegninger av arkitekt Henry Bucher. Skreddermesteren var også gårdens eier ved århundreskiftet.

Gården er oppført i pusset tegl, og utført i nyrenessansestil. Gården er en hjørnegård med gatefasader som domineres av dype risalitter, også på det brukne hjørnet. Sokkelen er kvaderpusset og har et tungt preg, mens de tre etasjene over utgjør en kompositorisk helhet, med en hierarkisk dekorativ oppbygning med rause dimensjoner.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899Arkitektur og historie i Oslo

Henry Bucher

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!