Arkitektur og historie i Oslo:
Inkognitogaten 16

Denne leiegårdsvillaen ble bygget i 1873 for arkitekt Paul Due, etter tegninger utført av Due og kompanjongen Bernhard Steckmest. Tidlig på 1890-tallet var grosserer Aug. Hansen husets eier, og henimot århundreskiftet var eiendommen kommet i fru Theodora von Dittens besittelse.

Fruen bodde selv i huset, og her bodde landskapsmaleren Johannes von Ditten. Huset er bygget i pusset tegl, og har en sammensatt form, der fasadekomposisjonene delvis er symmetriske og asymmetriske. Forhøyede risalitter og et triangulært karnapp (tilbygget 1888 ved Due og Steckmest) er bygningens mest markante særtrekk.

Bygningen er holdt i en historistisk gotisk-romansk stilvariant, med samkomponering av spissbuer og rundbuer. Smijernsornamentikken er utført med nygotisk lønnebladsdekorasjon, typisk for arkitektene.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Arkitektur i Oslo ­ Kunnskapsforlaget, 1999
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Due & Steckmest

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot Riddervolds gate

Detalj av risalitt

Karnappet

Detalj av karnappet

Detalj av smijernsarbeiderGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!