Arkitektur og historie i Oslo:
Inkognitogaten 4

Denne luksuriøse, frittliggende leiegården ble oppført i 1893, på en parsell av kjøpmann Holters store eiendom i Uranienborgveien 6b. Gården ble oppført for eiendomsspekulanten Wilhelm Forsethlund fra Onsøy, ved arkitekt Frithjof Aslesen. Arkitekt Aslesen tegnet samme år Forsethlunds leiegårder i Neuberggaten 29 og Sorgenfrigaten 8. Forsethlund døde ved slutten av 1890-årene, og overrettsakfører Harald Hauge overtok denne eiendommen. Blant hans leieboere her i år 1900 var borgermester Hagbarth Emanuel Berner, kunstmalerinnen Marie Hauge, folkeskolelærerinne Dagmar Graff-Wang og flere studenter fra bemidlede familier utenbys.

Bygården er oppført i pusset tegl over tre etasjer, med en tung enkel sokkeletasje med kvaderpusset gatefasade. De to øvrige etasjer er sammenkomponert med pilastre, og har mindre pilastre som vindusinnfatninger. Vinduene i annen etasje har balusterbrystninger og gavlformede overdekninger. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med et markant midtparti med pilastre og tempelgavl. Her er tredje etasjes vinduer rundbuede. Sideaksene i den symmetriske komposisjonen utgjøres av de brukne hjørnene, som markeres med tårnhjelmer. Gården er utført i nyrenessansestil.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av hjørneGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!