Arkitektur og historie i Oslo:
Jørgen Moes gate 1

Denne leiegården ble oppført i 1890 for tømmermester Andersen etter tegninger av den svenske arkitekt Anselm Liljeström. Kort etter ferdigstillelsen var en Jonas Olsen eier av gården. Olsen sto også som gårdeier her i 1899. Gården ble oppført med tre leiligheter, én i hver etasje. Leietagerne var pensjonert enkefrue Cathrine Nielsen, pensjonert oberstløytnant Lauritz Mathias Hansen og enkefru Ovidia Wilhelmine Thoresen. Sistnevnte var ubemidlet, og leiet ut flere værelser.

Gården er en hjørnebygning i pusset tegl over tre etasjer. Den har brukket hjørne, men ellers svært mange fellestrekk med Jørgen Moes gate 1b, som ble oppført samtidig som nr. 1, for snekkermester O. Olsen, og den samme Anselm Liljeström som arkitekt. Gården er utført i nyrenessanse, med en tung, kvaderpusset sokkeletasje. Annen og tredje etasje er sammenkomponert med markerte vindusakser og horisontale bånd. Loftsetasjen ble utbygget sent på 1900-tallet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Anselm Liljeström

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!