Arkitektur og historie i Oslo:
IOGT-huset, Keysers gate 1

Det er uvisst når bygningen i Keysers gate 1 ble bygget, men huset stammer antagelig fra tiden omkring 1870, som nabobygningene. Keysers gate 1 var lenge eiet av baker og kjøpmann Jens Christian Dahlin, og det kan ha vært han som fikk oppført gården. I 1875 nabobygningen, Keysers gate 3, bygget for Dahlin.

I 1873 fikk Dahlin utført endel ombyggingsarbeider i Keysers gate 1, og dette kan ha vært like etter at gården var ny. I 1875 var sogneprest Sven Brun blant leieboerne.

Gården ble radikalt ombygget i årene 1898-99, for kjøpmann Peder Hansen Rom fra Askim. Arkitekt for ombyggingen var Morten Wagle. Bygningen ble omformet til en fireetasjes bolig- og forretningsgård med en nybarokk utførelse. Det markante kompositoriske trekk er det kuppelprydede hjørnetårnet som flankeres av to gavler. Gården har fasader i pusset tegl, der flankene er kvaderpussede. Gesimsene er små og ornamentikken er beskjedent artikulert. Inngangspartiet mot Keysers gate prydes av tre bueformede åpninger innfattet av pilastre.

Etter ombyggingen fikk også gården nye leieboere, blant dem portier hos Grand Hotel Jøns Waldemar Åkesson og kolonialhandlersken Rachel Skare. Bylege Axel Lund var imidlertid blitt boende fra 1870-tallet.

Gården var i flere år tilholdssted for avholdsforeningen IOGT, og foreningens malteserkors pryder hjørnetårnets spir.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Morten Wagle

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fra hjørnepartiet

Detalj av hjørnepartietGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!