Arkitektur og historie i Oslo:
Det Norske Medicinske Selskab, Kristian IVs gate 9

Denne gården ble oppført i 1892 for Det Norske Medicinske Selskab, etter tegninger av arkitekt Henrik Nissen. Det Norske Medicinske Selskab ble stiftet i 1826, som et medisinsk leseselskap. I 1833 ble selskapet konstituert som en forening for leger. Fra 1935 har foreningen hatt tilhold i Drammensveien 44.

Bygningen har foruten den lave sokkeletasjen en annenetasje i normal høyde og tredjeetasje med svært god takhøyde og høye vinduer. Bygningen har fasader som for det meste er utført i rød tegl, der sokkel og detaljer er utført i puss og stukk. Bygningen er holdt i nyrenessansestil, og har et særegent avrundet hjørne som prydes av Brynjulf Bergsliens skulptur av St. Georg med dragen. Sokkeletasjen er endel endret på 1900-tallet, og den opprinnelige hovedinngangen er blokkert og ombygget.

Bygningen er senere blitt en del av Hotel Bristol, og har vært tilholdssted for en rekke bevertningssteder i årenes løp.

Kilder:
Plan- og Bygningsetatens byggesaksarkiv
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Det Norske Medicinske SelskabArkitektur og historie i Oslo

Henrik Nissen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot Kristian IVs gate

Hjørnedetalj

Bergsliens skulpturGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!