Arkitektur og historie i Oslo:
Lallakroken 4

Denne frittliggende leiegården ble oppført i 1878 som en toetasjes leiegårdsvilla på en stor tomt. Huset fikk tidlig adressen Briskebyveien 16, og ble oppført for eieren og beboeren av nabohuset, Lallakroken 6 (dengang Briskebyveien 18); handelsborger og tobakksfabrikant Johan Herman Fick fra Hamburg. Arkitekter for huset i Lallakroken 4 var Paul Due og Ficks svigersønn Bernhard Steckmest. Huset ble påbygget én etasje i 1892, ved arkitekt Steckmest. Henimot århundreskiftet byttet huset adresse, og ble kalt Niels Juels gate 64, og enkefru Adolphine Fick var da husets eier. Samtidig hadde Steckmest overtatt nabohuset.

Blant leieboerne her i år 1900 var ingeniør Bernhard Geelmuyden, høyesterettsadvokat Christian Platou og skolebestyrerinnene Arnolda og Johanna Sylou.

Huset er bygget i pusset tegl, og er utført i en enkelt artikulert historistisk eklektisme med preg av nygotikk.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Due & Steckmest

Bernhard Steckmest

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av de øverste etasjene

Detalj av gesimsGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!