Arkitektur og historie i Oslo:
Louises gate 18

Denne frittliggende leiegården av form som en dobbeltvilla ble oppført på parseller av Ullevålsveien 49b og 59f i 1896 for murmester Adolf Kristiansen. Arkitekt var Frithjof Aslesen, som også utformet syv andre bygninger i nærheten for den samme murmester Kristiansen, inkludert naboen, Louises gate 20. Kristiansen bodde i 1900 i sin egen leiegård i Sofies gate 67, en leiegård utformet av arkitektene Aslesen og Konopka.

Louises gate 18 var ved århundreskiftet kommet i Johan Hartvigsen Darbos eie. Blant leieboerne på denne tiden var manufakturhandler Hjalmar Gundelach, korrespondent og jernforretningsdrivende Ivar Boye og folkeskolelærerinne Ellen Sæther.

Huset har en symmetrisk komponert gatefasade, med sideakser i form av gavlprydede siderisalitter som de vesentligste kompositoriske elementer. Stiluttrykket er en sparsomt artikulert nyrenessanse, med kraftig kvaderpuss i fasaden. Gavlenes løvehoder skiller seg ut som de eneste ornamentale elementer.

Takflaten skjemmes av en uheldig loftsutbygging foretatt en gang på 1900-tallet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)



Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Venstre sideakse



Geir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!