Arkitektur og historie i Oslo:
Louises gate 20

Denne villalignende leiegården ble oppført på parseller av Ullevålsveien 49b og 59f i 1896 for murmester Adolf Kristiansen. Arkitekt var Frithjof Aslesen, som også utformet syv andre bygninger i nærheten for den samme murmester Kristiansen, inkludert naboen, Louises gate 18. Kristiansen bodde i 1900 i sin egen leiegård i Sofies gate 67, en leiegård utformet av arkitektene Aslesen og Konopka.

Louises gate 20 var ved århundreskiftet kommet i M. Thiis' eie. Blant leieboerne på denne tiden var viltforretningsdrivende K. Nilssen og gårdbruker Johannes Sørbye.

Huset har en symmetrisk komponert gatefasade, der midtaksen dannes av en bred, gavlprydet midtrisalitt. Første etasje danner en enkel sokkel (og muligens noe forenklet), mens annen etasje er kraftig artikulert, med pilastre som innfatter vinduene, og veggflater i frilagt tegl. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Husets midtpartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!