Arkitektur og historie i Oslo:
Markveien 50

I 1875 ble en bygning byggemeldt på denne tomten for en Eriksen. I 1885 fikk gårdens daværende eier oppført en bakbygning ved arkitekt Anselm Liljeström. I 1899 ble gården betydelig ombygget, og den fikk også ny fasade. Arkitekt for disse forandringene var Christian Reuter. Reuter ble assistert av Sigurd Olsen og murmester F. H. Hagge. Hagge og Olsen bygget også en uthusbygning i bakgården dette året. Enkefru Georgine Mathea Ruud var gårdens eier på denne tiden, og bodde her med sin familie.

Blant gårdens 66 leieboere i år 1900 var "schef" i pølsemakerforretning Hans Christian Gulbrandsen, nykterhetscaféinnehaverske Maren Arnesen, formann ved Kristiania ingeniørvæsen Ole Tandberg og regningsbud i Aftenposten Gunvald Ohme.

Gården er en pusset teglbygning over fire etasjer. Første etasje er betydelig forringet iløpet av 1900-tallet, men de tre øvrige etasjer er intakte. Gatefasaden er sirlig ornamentert og har en symmetrisk komposisjon om en smal midtrisalitt. Vinduene i midtaksen har annerledes ornamentikk og tildels avvikende form fra fasaden ellers. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Christian Reuter

Anselm Liljeström

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av vinduGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!