Arkitektur og historie i Oslo:
Neuberggaten 14

Denne lille leiegården er én av ialt åtte bygninger som ble oppført i perioden 1895-97 for tømrermester H. J. Hansen og A. Olsen langs Middelthuns gate. Alle disse gårdene ble bygget etter tegninger utført av arkitekt Olaf Boye, og utført i samme stil. Neuberggaten 14 ble byggemeldt i 1896 for H. J. Hansen på en tomt utskilt fra Professor Dahls gate 41, og arkitekt Boye hadde året før også tegnet en stallbygning til tomten. Hansen var også eier av denne gården henimot århundreskiftet. Blant gårdens 22 leieboere fordelt på tre leiligheter i år 1900 var lensmann i Østre Aker August Wetlesen, kaptein og hovedforvalter ved generalintendanturen Axel Balthazar Schiøtz, forretningsfører i Haandværks- og Industriforeningen Olaf Munthe og folkeskolelærerinne Bergljot Boye.

Bygningen er en beskjedent dimensjonert hjørnegård bygget i pusset tegl over tre etasjer. Gården har en enkel, kvaderpusset førsteetasje. Annen og tredje etasje er bundet sammen med pilastre, og er utført i en rikt ornamentert nybarokk stil. Gårdens brukne hjørne med verandanisjer er en uvanlig arkitektonisk løsning.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Arkitekt Olaf Boye på Majorstuen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av vindusoverdekning

En av husets balkonger

StøpejernsdetaljerGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!