Arkitektur og historie i Oslo:
Neuberggaten 25

Denne store, doble bygården ble oppført i 1914 for murmester Adolf Habberstad, ved arkitekt Eilert Paulsen. Habberstad var byggherre og ansvarshavende byggmester ved flere bygninger tegnet av Paulsen. Neuberggaten 25 ble siden et aksjeselskap.

Bygningen er komponert som to selvstendige tvillingbygninger med hver sin midtre akse, men med en samlet symmetrisk komposisjon ­ dog med noen asymmetriske avvik i første etasje. Fasadene er pusset uten dybdevirkninger eller annen artikulasjon, med unntak av en nedtrukket gesims (på jugendmanér) og de to diskrete risalittene som er bekronet med lave, svungne gavler med enkel barokkdekor.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Oslo skattetakstmatrikkel, 1935
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Eilert Paulsen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av gavloppbygg

Detalj av dekorert feltGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!