Arkitektur og historie i Oslo:
Neuberggaten 25

Detalj av gavloppbygg.

[tilbake]


© 2004 arc!