Arkitektur og historie i Oslo:
Oscars gate 35

Denne hjørnegården ble oppført i 1876 for byggmester Fritz Jacob Schilling fra Kristiansand, etter tegninger av arkitekt Henrik Thrap-Meyer. Bygningen er én av de fire som utgjorde det såkalte Schilling-kvartalet, en gruppe bygninger som ble stående alene en tid, og etterhvert ble en liten del av et omfattende kvartal. Schilling var byggherre for alle de fire bygningene, samt for flere i nærheten, blant andre én like over gaten. Han byggemeldte også egne arbeider, og var dessuten ansvarshavende ved oppførelse av større bygg som skoler. Han var også byggeherre i St. Olavs gate 5, der han hadde sin egen bolig. Schilling var eier av denne gården i flere tiår.

Leiegården ble utformet i en hannoveriansk variant av middelalderpåvirket arkitektur, med lisener som de dominerende vertikale elementer. Fasadene er begge asymmetriske, med vekt på oppbyggingen av gavler omkring hjørnepartiet. Thrap-Meyer ga nr. 37 et tilsvarende uttrykk.

Bygningen har i en årrekke vært tilholdssted for Spanias ambassade.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Henrik Thrap-Meyer

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!