Arkitektur og historie i Oslo:
Oslo gate 21

Denne leiegården ble oppført i 1893 for byggmester Peder Olsen etter tegninger av arkitekt Frithjof Aslesen, på en tomt utskilt fra Oslo gate 19. Peder Olsen kjøpte også en annen parsell av nr. 19, der han i 1894 fikk oppført Oslo gate 23 (arkitekt Anselm Liljeström). I 1899 stor baker Galgum som eier av Oslo gate 21. Blant beboerne her ved århundreskiftet var bokhandler Peder Aas, skomakermester og handelsborger Olaus Hansen Engelsrud, garnhandler Sigrid Lund og tolloppsynsmann Peter Bernhard Petersen.

Huset danner et hjørne mellom Oslo gate og en passasje, og er utført i pusset tegl. De to nederste etasjene har en enkel utforming, mens de to øverste etasjene har rik dekor og bindes sammen av kolossalpilastre. Vindusaksene er plassert meget tett. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av hjørne

Detalj av gesimsGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!