Arkitektur og historie i Oslo:
President Harbitz' gate 20

Denne store, frittliggende leiegården på høyden over Gyldenløves gate har to hovedfasader; én mot en tenkt forlengelse av Holtegaten, og én noe enklere mot President Harbitz' gate.

Bygningen ble oppført i 1890 for eiendomsspekulanten Edwin Pedersen etter som ett av arkitekten Carl Aamans aller første arbeider, og i de første årene hadde eiendommen adresse Eilert Sundts gate 9d. Pedersen solgte ganske snart bygningen til Emma Hoel, som var eier til etter århundreskiftet. Emma Hoel var født i Kristiania, og bodde selv i Bygdøy allé i år 1900.

Gården har en høy kjeller, to sokkeletasjer og ytterligere to etasjer. Sokkelen har kraftig kvaderpuss, og avsluttes oventil av en gesims. De to øverste etasjene defineres av parstilte kolossalpilastre som deles av et horisontalt bånd. Det er åpenbart at de opprinnelige balkongene er fjernet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl AamanGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!