Arkitektur og historie i Oslo:
Schjøllgården (Alliansen), Prinsens gate 26

Adjunkt og senere dirketør Oscar K. M. Schjøll fra Toten overtok flere mindre gårder ved Prinsens gate etter sin svigerfar, taffeldekker Oluf Larsen Tengberg fra Skaraborg i Sverige, som selv hadde bodd i én av bygningene. Schjøll var gift med Ovidia Tengberg, og var direktør for Rigsforsikringsanstalten. Schjøllgården ble oppført i 1880-81 etter tegninger av arkitekt Henrik Nissen. Da bygningen sto ferdig ble Halvorsens Conditori etablert i første etasje, og det har siden holdt til her.

Gården er uvalig stor for sin tid i Kristiania, og består av to adskilte enheter som er gitt et felles ytre. Gården er utført i nyrenessanse, og har en symmetrisk komponert hovedfasade langs hele den ene langsiden av Wessels plass. Gården er utført i pusset og upusset rød tegl, og har to praktfulle smijernsporter plassert ved siden av hverandre. Disse er innganger til hver av de to separate enhetene. Hvert av de to brutte hjørnene er utstyrt med hengende karnapp, noe som nettopp var kommet på moten og krevde særskilt byggemelding. Midtpartiet er kronet med en tempelgavl, og denne aksen danner samtidig skillet mellom de to bygningsenhetene. Fasadens dominerende trekk er de horisontale stripene i annen og tredje etasje. Sokkelen har rustikapuss og store rundbuede vinduer.

Schjøllgården ble påbygget en mansardetasje ved arkitekt Christian Reuter i 1898-99.

Anvendt litteratur:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksregister
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Henrik Nissen

Christian Reuter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av midtpartiet

Dekorativt felt med årstall

Detalj av friser

De to hovedinngangeneGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!