Arkitektur og historie i Oslo:
Rolighed, Professor Dahls gate 32

Denne villaen ble bygget på en gammel, parkmessig opparbeidet løkkeeiendom i 1896. Allerede i 1777 var det et lyststed her. Kjøpmannen Mads Ellef Langaard arvet eiendommen i 1874, og etter ham kalles løkkeeiendommen Langaardsløkken. Mads Langaard grunnla Frydenlunds Bryggeri i 1859. Langaard var opprinnelig skipskaptein fra Lillesand, og flyttet til Christiania der han etablerte handelsvirksomhet før han grunnla bryggeriet.

Ved Mads Langaards død i 1891 arvet sønnen Christian eiendommen Rolighed, og det var han som engasjerte arkitekt Hans Olsen til å utforme den praktvillaen som ble bygget i 1896.

Villaen er utformet i en romantisk nyrenessansestil med en uregelmessig plan og asymmertriske fasader. Villaen er utført i upusset rød tegl med sparsom artikulering i puss, og relieffer i noen av vindusbrystningene. Mot vest har villaen et gavlparti over en fremskutt søylebåren veranda. Tårnet mot sydøst og den forseggjorte støpejernsbaldakinen over inngangspartiet er andre blikkfang.

Kobbervimpelen på taket bærer årstallet 1841. Dette er kanskje byggeåret for huset som idag har adresse Professor Dahls gate 34, som også har en vimpel med dette årstallet. Ved dette huset ligger også en langstrakt trebygning som huser en kjeglebane som ble anlagt omkring begynnelsen av 1800-tallet.

Deler av løkkeområdet ble bebygget med boliger omkring 1930, mens villaen og resten av haven ble i 1964 overtatt av Norsk Revmatikerforbund fra den daværende eier Young. Parkområdet er blitt kalt Youngsparken en periode, og ble istandsatt mot slutten av 1900-tallet, sammen med kjeglebanen, i tråd med en bevaringsplan av 1987.

Anvendt litteratur:
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksregister
http://www.ringnes.no/wbch3.exe?p=3032Arkitektur og historie i Oslo

Harald Olsen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot syd

Villaens tårn

Inngangspartiet og baldakinen

Detalj av tårnet

Tårnets reliefferGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!