Arkitektur og historie i Oslo:
Schous plass 6

Denne store leiegården over fem etasjer ble oppført på en parsell av Trondheimsveien 2b i 1895 for byggmester C. Wiger, etter tegninger utført av arkitekt Eduard Carlén. Byggeoppdraget omfattet også en indre gård. Henimot århundreskiftet tilhørte gården sakfører J. W. Holmboe. Fordelt på de 26 boligene i dette komplekset bodde det i år 1900 hele 152 mennesker. Blant dem var manufakturforretningsdrivende Inga Wiger, stasvognmann Andreas Olsen Tønsager, hansdelsbetjent Jens Neumann, skipsfører Anton Jacosen og skreddersyerske Beda Granqvist.

Gården har en enkel, symmetrisk komponert fasade, der fem grupperte vindusakser danner midtpartiet. Annen og tredje etasje er utstyrt med pilastre, mens fjerde og femte etasje er hierarkisk underordnet, med mer beskjeden utforming.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Eduard Carlén

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!