Arkitektur og historie i Oslo:
Sorgenfrigaten 8

Denne leiegården ble oppført i 1893 for eiendomsspekulanten Wilhelm Forsethlund fra Onsøy, etter tegninger av arkitekt Frithjof Aslesen. Huset ble oppført på en parsell av Majorstuveien 27b.

Forsethlund bodde i Fredrikstad omkring 1890, før han bodde noen år i Kristiania. Han flyttet deretter til Skarnes, men døde før århundreskiftet, omkring 40 år gammel. Forsethlund fikk i 1893 også reist en tilsvarende utformet bygning i Neuberggaten 29, og en større leiegård i Inkognitogaten. Aslesen var også arkitekt for disse. I 1900 var Sorgenfirgaten 8 og Neuberggaten 29 eiet av en Martin Hansen. Dengang var Mimi Stenby fra Biri husets bestyrerinne.

Bygningen er en liten leiegård over tre etasjer, utført i en symmetrisk nyrenessanse, der de fremskutte flankene dominerer komposisjonen. De dannes av åpne verandanisjer, og følger gatens byggelinje. Hovedfasaden er trukket tilbake.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1899
Oslo skattetakstmatrikkel 1936
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!