Arkitektur og historie i Oslo:
Det gamle Fagerborg menighetshus, Sporveisgaten 37

Dette huset ble oppført i 1896 for tømmermester Peder Galterud fra Fåberg, på en eiendom parsellert ut av Rosenborggaten 1. Det ble oppført etter tegninger av arkitekt Olaf Boye, assistert av Eilert Paulsen. Galterud var huseier på Rosenborg, og oppførte flere bygninger i området. Han var huseier på Rosenborg allerede på 1860-tallet. Huset ble utformet som forsamlingslokale, og det ble tatt i bruk av Fagerborg menighet.

Huset har bare to etasjer, og er utformet i en enkel nybarokk stil med sluttet form. Fasaden er regelmessig inndelt av pilastre. Annen etasje er selve forsamlingslokalet, og har stor takhøyde og høye, stikkbuede vinduer. Fasadene er utført i upusset og pusset rød tegl.

Etter at menigheten forlot huset i 1970-årene, har det vært i annen bruk.

Anvendt litteratur:
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksregister
Kristiania byes Matrikul 1892
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)arc! Historisk

Olaf Boye

Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003/2010 arc!/arkitekturhistorie.no