Arkitektur og historie i Oslo:
St. Halvards plass 2

Denne leiegården ble oppført i 1891 for trelasthandler Christian Borgen og H. Melvold etter tegninger av arkitekt N. S. D. Eckhoff. Christian Borgen var også gårdens eier ved århundreskiftet, og med sin familie var han også blant gårdens beboere. Blant Borgens leieboere på denne tiden var båtbygger Axel Emil Holm, lege Marie Kjølseth og farmasøyt Sigurd Keyser.

Gården er utgørt i pusset tegl med en enkel sokkeletasje i natursten, og er utført i en enkel nyrenessansestil. Gatefasaden har en stram, symmetrisk komposisjon, med sideaksene som dominerende elementer. Fjerde etasje skiller seg ut som rikere ornamentert enn de øvrige etasjer, med en dypere relieffvirkning.

Kilder:
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

N. S. D. Eckhoff

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj fra fjerde etasje

Detalj av gesimsGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!