Arkitektur og historie i Oslo:
St. Olavs gate 21a

St. Olavs gate 21a er en av leiegårdene arkitekten Wilhelm von Hanno bygget for egen regning i St. Olavs gate på 1870-tallet. Nr. 21a ble bygget i årene 1870-71, og er et fremragende eksempel på leiegårdsarkitektur i nygotisk stil, utført i pusset tegl. Over en enkel underetasje er annen og tredje etasje svært rikt utsmykket. En St. Olav-skulptur danner fasadens blikkfang, plassert på en pillar mellom to vinduer med spissbuede overdekninger. Fasadens artikulasjon viser arkitektens beherskelse av gotikkens formspråk. Wilhelm von Hanno hadde blant annet bakgrunn som stenhugger, og utførte egenhendig mange former til sine arbeider.

Familien von Hanno var i mange år eiere av gården, før de i 1915 solgte den til Aksel og Olav Sendstad. Olav Sendstad var amtsagronom og grunnla i 1886, sammen med Bastian Reinholdt Larsen, Vinterlandbruksskolen i Kristiania. Omkring 1930 ble gården overtatt av Trefoldighets Menighet.

Anvendt litteratur:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bd. 6Arkitektur og historie i Oslo

Wilhelm von Hanno

Bygningens midtparti

Detalj fra tredje etasje

Detalj av utsmykning

St. Olav-skulpturenGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!