Arkitektur og historie i Oslo:
St. Olavs gate 9

St. Olavs gate 9 er en av leiegårdene arkitekten Wilhelm von Hanno bygget for egen regning i denne gaten på 1870- og 1880-tallet. Nr. 9 ble bygget i årene 1880-81, og er utført i 1880-tallets moteriktige stilart nyrenessanse med et markert midtparti som i annen etasje er flankert av slanke søylepar, som bærer en dekorativ balkong som er prydet av et ornamentert felt. Fasaden er inndelt i pilastre - de to midterste er brede og har sammenpressede kapiteler og dekorative felter.

Arkitekt von Hanno leiet ut gårdens boliger, og hans enke overtok gården etter hans død i 1882, og var dens eier til ut på 1890-tallet. Eier i 1900 og helt frem mot Den annen verdenskrig var sanitetskaptein og lege Albert von Hanno, som også bodde her. Gården var i familiens eie i over hundre år. Den deler bakgård med nr. 7, som også var bygget av og for arkitekt von Hanno.

I 2001 ble huset blant annet tilholdssted for stiftelsen Byens Fornyelse og Senter for Frie Kunster.

Anvendt litteratur:
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899Arkitektur og historie i Oslo

Wilhelm von Hanno

Detalj av midtpartiet

SøyleparGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!