Arkitektur og historie i Oslo:
Togahjørnet, Teatergaten 2

Denne hjørnegården ble oppført i 1898-99 for murmester og byggmester Harald Kaas etter tegninger av arkitekt Kristen Rivertz. Både Kaas og Rivertz opererte som arkitekter i Ålesund i årene etter bybrannen i 1904. Gården ble bygget som bolig- og forretningsgård, blant beboerne her i år 1900 var den reisende agent Theodor Reissier, translatør og assistent i Rigsforsikringsanstalten Lyder Strøm og Førstelærer ved Lindern offentlige aandssvageskole Kristen Mo.

Bygningen har brutt hjørne og regelmessige vindusakser, der hjørnepartiet ­ som utgjør størstedelen av gåredens to gatefasader - er forhøyet med én etasje i forhold til det lavere fireetasjes volumet mot Teatergaten. Fasaden har en markant todeling, der de to nederste etasjer har store buede vindusåpninger innfattet i enkelt utformet finhuggen sten. Etasjene over har fasader der flatene er utført i gul tegl, med artikulasjon i puss og stukk. Gården er utført i en nybarokk stilvariant med sterkt innslag av jugendstil.

I gården fantes en tid restaurant Toga, herav gårdens navn. Andre leietagere som har satt spor er Thalia parfymeri og P. A. Larsens vinutsalg. Butikknavnene kan fremdeles leses i fasaden. Gården var lenge truet av rivning, men ble berget i 1996 da interiørene ble bygget på nytt, og stort sett ble innredet til lokaler for regjeringen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Aftenposten Aften, 23. februar 2004
Kristiania byes Matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Kristen Rivertz

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av første og annen etasje

Veggparti

Detalj av veggparti

Detalj av hjørnetGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!