Arkitektur og historie i Oslo:
Thereses gate 51

Denne markante leiegården ble oppført i 1900-01 for byggmester Holm Rom fra Østre Aker, bosatt i Stensgaten 7 på denne tiden. Arkitekt var Eduard Carlén. Byggmester Rom anskaffet antagelig tomten fra en Josefine Johansen, som var eier i 1899. Ansvarshavende byggmester for Thereses gate 51 var F. D. Wikstrøm.

Gården er en stor hjørnebygning, som utgjør en viktig brikke i plassdannelsen ved Bislett. Den er oppført i pusset tegl, og holdt i nybarokk stil. Gården har en tydelig vertikalt oppdelt komposisjon, med en rekke kolossalpilastre og mindre pilastre som hovedelementer. Det brukne hjørnets mansardoppbygg danner tyngdepunktet i komposisjonen, mens gatefasadene danner nestensymmetrier med vekt på hjørnet og ytre akse. En siderisalitt mot Pilestredet skiller seg ut med en bred kamskjellsattika.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Eduard Carlén

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av hjørne

Detalj av siderisalittGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!